Registration

Company data

E.g. correspondence address

Contact person

Package settings

 *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EVOLVERE Łukasz Dudek z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ostródzka 130 (03-289 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEiDG, o numerze NIP: 1182050084 - danych osobowych podanych w formularzu w celu obsługi niniejszego zgłoszenia, przygotowania dokumentów niezbędnych do nawiązania współpracy, w tym umowy o świadczenie usług wirtualnego biura,a także jednorazowego przedstawienie oferty usług świadczonych przez EVOLVERE Łukasz Dudek na rzecz podmiotów gospodarczych - celem ustalenia zakresu współpracy.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w formularzu jest EVOLVERE Łukasz Dudek, Ostródzka 130 03-289 Warszawa, NIP 1182050084, (dalej jako „Administrator”)

Przesłanie danych za pomocą formularza przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.